Gratis gravidförsäkring

TryggHansa erbjuder alla mammor en gratis gravidförsäkring: MammaBarn

MammaBarn är en kostnadsfri olycksfallsförsäkring för barnet och mamman. Även en livförsäkring för barnet ingår. MammaBarn ger ett bra försäkringsskydd under graviditeten från vecka 26 och fram till att barnet fyller sex månader.

* Kostnadsfri

* Skyddar mamma och barn vid ett olycksfall

* Barnet har egen livförsäkring